Index of artists

Lot details

Code: 28754

Dimensions: cm 80x60

Artist: GeorgeLilanga(1934-2005)

Technique: Oil on wood panel

Title: Tufurahi sasa kwani wamesharodi shamba tutakula chakula sasa hivi

Year: 1999/2003